Kolejny etap podróży za nami

8 stycznia 2018

Concordia (4.600m) osiągnięta – stąd do podnóża K2 już niedaleko.