Południowa ściana K2. I zachodnia z lewej – Fot. by Janusz Gołąb

16 stycznia 2018

Południowa ściana K2. I zachodnia z lewej - Fot. by Janusz Gołąb

Południowa ściana K2. I zachodnia z lewej – Fot. by Janusz Gołąb