Komunikat Polskiego Związku Alpinizmu dot. wypadku Rafała Froni

9 lutego 2018

W związku z wypadkiem Rafała Froni informujemy, iż uruchomiona została procedura przetransportowania poszkodowanego do szpitala w Skardu. Zważywszy na późną porę transport helikopterem możliwy będzie najwcześniej w dniu jutrzejszym.

Jednocześnie informujemy, iż Uczestnicy Wyprawy są objęci ubezpieczeniem i wszelkie koszty związane z wypadkiem pokrywa Ubezpieczyciel.