11-02-2018

11 lutego 2018

Dziś na Żebro Abruzji wyszli Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk, zaporęczowali pierwszy odcinek do 5650 m i zeszli do namiotu rozbitego pod ścianą, który pełnił będzie role bazy wysuniętej na 5300 m.
Nazajutrz jeśli pogoda pozwoli zespół powinien kontynuować ubezpieczanie drogi linami.
KW