Rozpoczynamy akcję na drodze przez Żebro Abruzzów

11 lutego 2018

Wobec zawieszenia akcji górskiej na drodze Basków ze względów bezpieczeństwa z dniem 11.02.2018 rozpoczynamy akcję na drodze przez Żebro Abruzzów.

Krzysztof Wielicki