Wiadomości z 27 luty 2018

27 lutego 2018

Oba zespoły zeszły do C1 i dziś wracają do bazy. Pogoda się psuje, co uniemożliwia dalszą pracę w górze.

Krzysztof Wielicki

Raport medyczny na dzień 26.02.2018
Adam Bielecki – rany całkowicie zagojone (genialne szycie), nos po złamaniu z nieznacznym przemieszczeniem i obrzękiem, które obniża drożność przewodu nosowego. Generalnie działamy przeciwobrzękowo i przeciwspastycznie na oskrzela ale brak jakichkolwiek zagrożeń i pełna gotowość do dalszej akcji.
Janusz Gołąb – przeszedł komplet dostępnych badań. Wyniki całkowicie prawidłowe, w mojej ocenie wymaga jedynie odbudowy w zakresie rezerw energetycznych i także w pełnej gotowości do działania.

Lekarz Wyprawy